14.6.12

Αγάπης ερωτήσεις... ♥


- Και τα δάκρυα?
- Ποια δάκρυα?
- Αυτά στα μαγουλά σου...
χρώματα-καρδιά-δάκρυα-αγάπη-tears-όμορφα λόγια
- Είναι από το "Σ΄ΑΓΑΠΩ" που μου είπες!

- Και τα χρώματα?
- Ποια χρώματα?
- Αυτά στα μάτια σου...
χρώματα-καρδιά-δάκρυα-αγάπη-tears-όμορφα λόγια
- Είναι που την καρδιά μου άγγιξες!

- Και η βροχή?
- Ποια βροχή?
                    - Αυτή που στα πρόσωπά μας πέφτει...
Rainy+day+romance+χρώματα-καρδιά-δάκρυα-αγάπη-tears-όμορφα λόγια
- Είναι που συγκινήθηκε ο Θεός... 
αγκαλιά όταν μας είδε.... ♥

Δεν υπάρχουν σχόλια: